3 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

31/03/16 Olaf Szczypiński
Wczytując się w dzisiejsze czytania zauważam, że kluczem do ich zrozumienia jest Ewangelia, której wydarzenia, z chronologicznego punktu widzenia, miały miejsce wcześniej. Punktem wyjścia może być wyjaśnienie znaczenia wyznania Piotra. Czy nie jest to swoisty akt oczyszczenia? Jakie są konsekwencje tego wyznania?