3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Ty wiesz, że Cię kocham!

31/03/16 ks. Szymon Bajon
Wzruszają mnie zawsze słowa Piotra i apostołów, które wypowiedzieli oni przed Sanhedrynem, a które słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wzruszają mnie te słowa, ale jednocześnie, w jakimś stopniu, skłaniają do refleksji i napełniają lękiem. Są one bowiem skierowane także do mnie, do nas wszystkich. One mają nas zmobilizować do uczynienia swego rodzaju rachunku sumienia, do przeanalizowania swojej hierarchii wartości. I dokonać ma się to w niebagatelnym kontekście – słowa te docierają do nas bowiem w przededniu głównych uroczystości związanych z 1050 rocznicą chrztu Polski.