4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Idąc w ślad za głosem Dobrego Pasterza

17/04/16
W dzisiejszych czytaniach biblijnych kilkakrotnie mamy do czynienia ze znanym motywem Dobrego Pasterza. W tekście Apokalipsy wg św. Jana znajdujemy słowa o tym, że „paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich” (Ap 7,17). A w Ewangelii wg św. Jana mowa jest o przynależności do Boga, o tym, że owce należą do Dobrego Pasterza. Także w Psalmie Setnym, którego słowami się modliliśmy, Bóg przedstawiony jest zarówno jako król i pasterz, jako suweren nad całym stworzeniem i władca Izraela.