4 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

17/04/16 Michał Piotr Gniadek
Podążanie za Chrystusem wymaga od nas samozaparcia, czujności i pokory. Sam Mistrz złożył samego siebie w ofierze, więc i Jego uczniowie powinni być gotowi do poświęceń. Nawiązując do dzisiejszego czytania z Ewangelii św. Jana, czujemy się bardzo często jak zbłąkane owce. Z jednej strony gubimy się w gąszczu sprzecznych informacji oraz mnogości codziennych zadań, z drugiej zaś dotykają nas kryzysy wiary.