5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Nie potępiajmy

08/03/16 s. Arletta Ziółkowska
Doświadczyłeś w swym życiu przebaczenia? Przypomnij sobie jak się wtedy czułeś? Czy zdarzyło się, że stanąłeś w obronie wytykanej palcami koleżance czy koledze? A może było odwrotnie? Wytknąłeś swój palec, dorzuciłeś swoje złe słowo, oskarżenie, złe spojrzenie, kąśliwy uśmieszek. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam…