5 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Dar miłości

24/04/16 ks. Wojciech Silski
Jezus nie boi się posłać uczniów na głęboką wodę. Sam odchodzi do Ojca, ale zostawia im dar miłości silniejszej od śmierci. Podstawą tej miłości jest wiara w zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Jezusa i nasze zmartwychwstanie. Wiara w zmartwychwstanie nie będzie abstrakcyjna, jeśli będą jej towarzyszyły czyny miłości. Stąd nakaz – przykazanie miłości. Z jednej strony miłości nie można nakazać, jednak kto w wolności wybrał drogę za Jezusem nie ma innej alternatywy. To jest misja miłości bezinteresownej.