5 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Dom Boga i ludzi

24/04/16 ks. Dariusz Zuber
Nim przyjrzymy się dzisiejszym tekstom Pisma Świętego chciałbym zadać wam pytanie. Jak myślicie gdzie można spotkać Boga? Czy można go zobaczyć? Gdzie Go można znaleźć i jak szukać? (Ksiądz pyta dzieci i podsumowuje odpowiedzi). Pan Bóg często zachęca nas w Piśmie Świętym, abyśmy Go szukali. Szukać Boga można w różnych miejscach, np. czytając Pismo Święte, modląc się, czy chodząc do Kościoła. Jednak dziś Pan Jezus mówi nam o jednym miejscu, które jest chyba tym najważniejszym gdzie można znaleźć Boga. Tym miejscem jest wspólnota, czyli to wszystko co jest między nami – jacy jesteśmy dla siebie.