5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Wszystko nowe

24/04/16 ks. Jacek Kacprzak
Dzisiejsza liturgia słowa pełna jest nowości. Przede wszystkim dlatego że słowo Boże jest zawsze nowe, bo jest słowem wypowiadanym tu i teraz przez kochającą nas Osobę. Przecież nawet gdyby ukochany codziennie mówił swojej ukochanej to samo formalnie słowo, to i tak będzie ono nowe w swej treści i świeże świeżością wiernej miłości. Takie jest właśnie słowo, które Ojciec wypowiada do nas w swoim Synu zmartwychwstałym, żyjącym pośród nas i w nas. Dzisiejsze Słowo do nas jest jednak nowe na inny jeszcze sposób; otóż dosłownie mówi o nowości.