Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do młodzieży

Zmartwychwstały człowiek

23/03/16 o. Marcin Wrzos OMI
Piotr patrzył na cuda: przemiany wody w wino, rozmnożenia jedzenia, uzdrawiania chorych. Szybko staje się przyjacielem Jezusa. Wie, że spotkał kogoś zupełnie niezwykłego. W końcu zrozumiał, że widzi Mesjasza. Cały czas myśli jednak, że ten Mesjasz zbuduje królestwo polityczne Izraela, a on za wierną służbę zostanie w nim co najmniej ministrem. Kiedy Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie mówi spontanicznie i serdecznie do Mistrza: „Nigdy nie przyjdzie to na Ciebie”, w zamian jednak usłyszał okrutne słowa: „Idź precz, szatanie”. Nie mógł sobie tego wszystkiego poukładać. Potem wszystko poszło bardzo szybko. Pojmanie Jezusa. Piotr zdradza przyjaciela, nie przyznaje się do niego. Ucieka jak inni uczniowie. Jezus zostaje prawie sam.