Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Największy dar miłosierdzia Bożego

17/03/16 s. Urszula Kłusek SAC
Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Podniosły nastrój, uroczysty wystrój ołtarza, bogata w gesty i symbole liturgia, a w oddali ołtarz adoracji zwany popularnie ciemnicą. Gdy do niego zostanie przeniesione Ciało Pańskie ten pięknie ubrany ołtarz zostanie ogołocony ze wszystkiego, a otwarte drzwi pustego tabernakulum zionąć będą pustką. Czasem, gdy patrzę na (jeśli tak można się wyrazić) nagi ołtarz i otwarte drzwi pustego tabernakulum, myślę jak by to było, gdyby tak było zawsze? Jak wyglądałoby nasze życie bez Eucharystii, bez Mszy św., bez Komunii Świętej, spowiedzi, sakramentów, Kościoła? Jak!? I nasuwa mi się tylko jedna odpowiedź: jak życie bez miłości! Tak, Eucharystia to sakrament miłości i miłosierdzia i jeśli chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, który ukrył się w Eucharystii i w niej karmi nas sobą, musimy pytać o miłość. A miłość wszystko nam wyjaśni.