Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Ojcze, przebacz im

25/03/16 s. Urszula Kłusek SAC
Cisza. Dziś liturgię przepełnia cisza i głębokie zamyślenie nad misterium zbawienia, którego jesteśmy uczestnikami. Dziś Kościół celebruje tajemnicę Męki i Śmierci Pana. Dziś dotykamy głębin Miłosierdzia.