Wielki Piątek

Sugestie słuchacza

25/03/16
Czasem nie chciałoby się słuchać żadnej homilii podczas liturgii Wielkiego Piątku. Jedne słowa zdają się zbyt podniosłe, inne zbyt trywialne. Jednych razić mogą próby tłumaczenia szczegółów, innych powtarzane ogólne sformułowania, ocierające się o slogany. Bardzo trudno dociera do człowieka po dwóch tysiącach lat to, co się wówczas stało i jaki to ma z nim związek. Dodatkową trudność sprawiać mogą pewne fragmenty Słowa, np. dziwne sformułowania Listu do Hebrajczyków, na których myślący człowiek się „haczy”.