Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Chrystus zmartwychwstał!

26/03/16 ks. Mariusz Karbowski
„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” – napisał Paweł Apostoł. Bez zmartwychwstania nasza wiara nie miałaby żadnego sensu. Dlatego to właśnie fakt zmartwychwstania jest najczęściej atakowany przez przeciwników Kościoła.