Wigilia Paschalna

Sugestie słuchacza

26/03/16 Rafał Bernard
Bogaty i szczególny dobór tekstów na Wigilię Paschalną nie jest przypadkowy. Może warto uzmysłowić słuchaczom, dlaczego te a nie inne teksty czytane są w tę najważniejszą dla chrześcijan noc. Jakże pomocne byłoby zwrócenie uwagi na kluczową myśl każdego z czytań i przewodnią myśl całej liturgii Słowa, prowadzącą do kulminacji Ewangelii.