Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Wkroczyć w nowe życie

25/03/16 s. Urszula Kłusek SAC
Wielka cisza. Wielka cisza nastała, po śmierci Pana! Wielka cisza, w której powinniśmy rozważać co Pan dla nas uczynił. Wielka cisza serca i liturgii. Jednak, czy ta wielka cisza jest w nas? Czy była ona w nas wtedy, gdy starym zwyczajem przychodziliśmy dziś do świątyni, aby kapłan pobłogosławił koszyczki z pokarmami na nasz świąteczny stół? Ile czasu, poświęciliśmy dziś na modlitwę adoracyjną przy grobie Pana? Przecież ten grób nie był pusty. Ten grób nie przypominał tylko o śmierci i nie mówił o końcu ludzkiego bytu, ale przez żywą obecność Chrystusa Eucharystycznego przypominał, że Pan jest Panem Życia.