Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie słuchacza

23/03/16 Sławomir Zatwardnicki
Dlaczego „ów drugi uczeń”, który pierwszy przybył do grobu, nie wszedł do środka? Czy z szacunku do Piotra? I dlaczego uwierzył dopiero po wejściu do grobu, skoro już wcześniej, zanim tam wszedł, zobaczył leżące płótna? Czy z Ewangelii wynika, że Szymon Piotr wtedy jeszcze nie uwierzył – w takim razie kiedy to się stało, i jak to się stało? Co takiego było w widoku płócien oraz chusty, w które owinięty został Ukrzyżowany, że po Jego zmartwychwstaniu stały się one wystarczającym powodem do tego, aby Jan uwierzył i zrozumiał Pisma mówiące o powstaniu z martwych?