Apostolstwo modlitwy

Intencja misyjna na kwiecień

25/02/16 ks. Paweł Szpyrka SJ
ntencja misyjna na kwiecień: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych. AFRYKO, WSTAŃ I CHODŹ! Po pierwszym Synodzie Biskupów dla Afryki Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Africa (1995) pisał: „Afryka to kontynent, gdzie niezliczone ludzie istoty – mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzi – leżą jak gdyby porzucone przy drodze, chore, poranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone.