Godzina święta

Pierwszy czwartek marca

02/03/16 ks. Maciej K. Kubiak
Trwa Rok Święty Miłosierdzia. Przed kilkunastoma dniami rozpoczęliśmy Wielki Post – czas, w którym Pan Bóg objawia nam, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. W bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej nadzwyczajny jubileusz, Franciszek napisał: „Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyższy akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosierdzia Jezus przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu”. Niech te słowa Franciszka będą dzisiaj dla nas zaproszeniem do rozważania i kontemplowania przed Najświętszym Sakramentem tajemnicy realnej obecności Boga pomiędzy nami oraz przeżywania Jego męki i śmierci w świetle miłosierdzia.