Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Na straży dziedzictwa wiary (św. Wojciecha, 23 IV)

23/04/16 ks. Zbigniew Kosik
Patrząc dzisiaj na dostojną gnieźnieńską katedrę, wędrując po jej wnętrzu, niemal bez zastanowienia polskie serce zatrzymuje się w szczególnym miejscu, przy grobie św. Wojciecha. Bowiem tutaj czuje się owo niezwykłe „tchnienie łaski”, zapisane w historii naszych dziejów, przenoszone drogą wiary z pokolenia na pokolenie. W Roku Jubileuszu Chrztu Ojczyzny w poczuciu wielkiej wdzięczności Bogu za początki wiary, pragniemy uczcić tego, który w swoim życiu „zasiewał we łzach” ziarno Ewangelii, a dziś cieszy się jego owocami w przestrzeni świętości samego nieba (Ps).