Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Odwieczna łaska roku 966 (1050. rocz. chrztu Polski)

17/04/16 Sławomir Zatwardnicki
Odwieczny Bóg jest zawsze pierwszy w historii zbawienia, zawsze nas, ludzi, uprzedza Jego łaska. Dzięki owocom odkupienia Bóg zachował od grzechu Maryję, która została powołana do bycia Matką Boga. Można powiedzieć, że Boża Rodzicielka przynosi ludziom Wcielonego Boga, stając się tym samym Matką Kościoła. Jak Niepokalana poprzedza Kościół, tak Kościół jest wcześniejszy względem każdego wierzącego, którego zradza we chrzcie dla Boga. W ten sposób życie Boże pozostaje zawsze darem Boga, po które nie można samemu sięgnąć, ale które zostaje podarowane przez innych.