Droga Krzyżowa dla dorosłych

Droga krzyżowa z błogosławionym J.H. Newmanem

10/02/16 ks. Piotr Cebula
Wprowadzenie Każda droga, na której się zatrzymujemy może się wydłużać. Niepotrzebne postoje odsuwają dotarcie do celu podróży. Są jednak drogi szczególne, na których każda chwila jest ważna i tym bardziej ważne są momenty, w których się zatrzymujemy. Taką drogą jest Droga Krzyżowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, w której pragniemy uczestniczyć poprzez wytrwałe „kroczenie” śladami umęczonego Zbawiciela. To nasze dzisiejsze towarzyszenie cierpiącemu Chrystusowi, będzie medytacją opartą o teksty błogosławionego kardynała J.H. Newmana, znanego angielskiego konwertyty (por. J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995, s. 275-307, passim). Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć „Po opuszczeniu domu Kajfasza, wleczony przed Piłata i Heroda, wyszydzony, zbity i opluty, z plecami poranionymi chłostą, z głową ukoronowaną cierniem, Jezus, który w Dniu Ostatecznym będzie sądził świat, jest oto skazany przez sędziów niesprawiedliwych na śmierć haniebną i okrutną. Jezus jest skazany na śmierć. Podpisany jest wyrok śmierci, a któż go podpisał, jeśli nie ja sam, kiedy popełniałem moje pierwsze grzechy śmiertelne. […] Niewinny cierpiał za grzeszników. To grzechy moje były głosami wołającymi: Ukrzyżuj go!”. Modlitwa: Panie Jezu, dodaj mi sił, abym nigdy nie stawał po stronie zabójców prawdy.