Droga Krzyżowa dla młodzieży

Miłosierdziem swoim ogarnij mnie, Panie

10/02/16 s. Urszula Kłusek SAC
Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć Miłosierdzie Boże w wyroku śmierci! Tak! Ten wyrok, Jezus przyjął na siebie, nie w tej chwili, w której wypowiedział go Piłat, ale wtedy gdy ludzie w raju popełnili pierwszy grzech. Bóg ostrzegał, że konsekwencją grzechu będzie śmierć. I tak jest! Jednak miłość Boga jest w pełni miłosierna, czyli przebaczająca i chroniąca człowieka przed śmiercią ostateczną. Jezus przyjął ludzkie ciało po to, aby w tym ciele odpokutować za ludzkie grzechy i przyjąć śmierć – najstraszniejszą konsekwencję grzechu.