Droga Krzyżowa dla młodzieży

Pomnożone dary (z Błogosławioną Karoliną Kózkówną)

10/02/16 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dzisiejszą drogę krzyżową przeżyjemy razem z błogosławioną Karoliną Kózkówną. 14 listopada 2014 roku minęło 100 lat od jej męczeńskiej śmierci. Pan dał jej siłę ducha w chwili, gdy zły człowiek próbował zawładnąć jej osobą. Jako młoda dziewczyna była słabsza od napastnika, dlatego pokonał ją siłą swego ciała, ale Karolina pokonała go mocą swego ducha. Pomnożyła dar czystości. Obraz I – Tajemnica słów Tak wiele słów oskarżenia wypowiedziano pod adresem Chrystusa. Jakie to nienaturalne, że cały ten proces został spreparowany przez tych, którzy wtedy sprawowali władzę. Chodzi nie tylko o Heroda, Kajfasza, Annasza, faryzeuszy, uczonych w Piśmie, ale także o Piłata. Stoimy przy pierwszym obrazie i słyszymy wiele wypowiedzianych słów. I chociaż Piłat wiedział, że Pan jest niewinnie oskarżony – wydał wyrok: śmierć przez ukrzyżowanie. Błogosławiona Karolino… prosimy cię, abyś wstawiała się za nami, którzy jeszcze nie potrafimy tak do końca opowiedzieć się za Chrystusem. Uczysz nas przez swoje męczeństwo, a przecież miałaś wtedy szesnaście lat. (pieśń) Misericordias Domini, in aeternum cantabo…