1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Nie zapominajmy

22/01/16 ks. Maciej Szczepaniak
Nasze pokusy… Jakie są – sami wiemy. Na chwilę pomyślmy teraz o nich w swym sercu, zobaczmy je, one też stanowią historię naszego życia. Nie wolno ich zapominać, bo przecież trzeba im się oprzeć. Nie lękajmy się nich, bo gdy niedomagamy, jesteśmy mocni (por. 2 Kor 2.12). Prośmy Boga z pokorą, słowami, których nas nauczył: i nie wódź nas na pokuszenie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie!