1 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

22/01/16 Anna Lipczyńska
Chciałabym prosić o homilię na temat: Jak walczyć z pokusami? Nigdy jeszcze takiej nie słyszałam. A przecież życie niesie tyle trudności.