2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Obecność przemieniająca

28/01/16 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Bohaterowie wydarzeń opisanych w dzisiejszych czytaniach: Abram, Piotr, Jan i Jakub, a także Paweł piszący do Filipian, doświadczają niezmiernej tajemnicy obecności Boga w ludzkim życiu. Można powiedzieć, że jest to obecność przemieniająca to życie, zmieniająca dotychczasowe zapatrywanie na jego sens. Jest to wreszcie obecność, która domaga się od człowieka konkretnej odpowiedzi. I jest to odpowiedź oparta wyłącznie o wiarę, bo wymyka się z ograniczeń ludzkiego rozumowania i ziemskich kalkulacji.