2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

04/01/16 Michał Piotr Gniadek
Warto sobie przypominać dzień własnego ślubu. Wypowiedziane wówczas słowa przysięgi małżeńskiej miały niezwykły, sakramentalny wymiar. Oprócz pięknej deklaracji dozgonnej miłości zaprosiliśmy do naszego, wspólnego życia samego Boga. Opisywany w dzisiejszej Ewangelii cud przemiany wody w wino uzmysławia nam prawdę i sens naszej wiary. W komunii z Chrystusem możemy doświadczyć licznych cudów. Woda, czyli to co z pozoru zwykłe, codzienne, może stać się najlepszym winem.