2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

Sugestie programowe

29/12/15
Jan daje o Nim świadectwo
Ukazujemy wiernym wartość słowa: ludzkiego i Bożego. Oba słowa wzajemnie się przenikają. Konsekwencją tego jest dialog między nami a Bogiem. Dominantą w homilii powinno być nauczanie Jana Chrzciciela.
Wiara powinna być przeżywana świadomie, dlatego staramy się, aby wierni byli należycie przygotowani do przyjęcia sakramentów. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej i do bierzmowania. Brakuje właściwego przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Chrzcimy właściwie tylko niemowlęta i małe dzieci, dlatego zwracamy uwagę na dialog z rodzicami. Kościół nie narzuca wyznania, ale stara się być konsekwentnym w stosunku do tych, którzy w imię Chrystusa przyjęli chrzest i stali się Jego członkami. Pozostaje poważny problem do rozwiązania: co czynić z tymi, którzy chrzest przyjęli, a nie żyją zgodnie z wyznana wiarą?
W homilii warto zaakcentować konieczność głoszenia Ewangelii w swoim środowisku. Na spotkaniach ze wspólnotami parafialnymi warto podyskutować na temat homilii, sposobu przekazu, długości. Poszukujemy nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do młodych: spotkania, piosenki i pieśni o tematyce religijnej, filmy, inscenizacje.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.