2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Homilia do dorosłych

Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić…

29/12/15 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14) – ten 14. werset obwieszczający najważniejszą nowinę czwartej Ewangelii, przypominany dziś wielokrotnie – także jako refren psalmu responsoryjnego – właściwie streszcza liturgię 2. niedzieli po Bożym Narodzeniu, która jest piękną kontynuacją rozważań tajemnicy Słowa wcielonego. W tę tajemnicę wprowadza nas już pierwsze czytanie (Syr 24,l-4; 8-12), tekst który, wysławia Słowo, Mądrość stwórczą, która od początku była obecna na świecie z woli Najwyższego. U początków wszystkiego nie ma więc przypadku czy konieczności, przymusu czy fatum; istnieje Słowo, które jest wolą i rozumem, miłością i wolnością, komunikowaniem się i słuchaniem, pytaniem i odpowiedzią…