3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Czas

29/01/16 ks. Konrad Zygmunt
Jesteśmy już prawie w połowie Wielkiego Postu. Właściwie to możemy się już spytać jakie są owoce tego czasu? Co już zrobiliśmy, czego się podjęliśmy na drodze nawrócenia. Możemy powiedzieć, że tak jak w tej przypowieści, przychodzi Pan i pyta: „A gdzie owoce?”.