3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

29/01/16 Rafał Bernard
Słowo Boże mówi o powołanych. Czyli o każdym z nas. Bez zwrócenia na to uwagi, wielu słuchaczom umknie to przesłanie.