Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

29/01/16 Rafał Bernard
Słowo Boże mówi o powołanych. Czyli o każdym z nas. Bez zwrócenia na to uwagi, wielu słuchaczom umknie to przesłanie.