3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Więksi i mniejsi grzesznicy

29/01/16 Tomasz R. Kubak
Co w zasadzie znaczy dla mnie nawrócić się? Co to znaczy uwierzyć? Myślę, że bardzo ważne – i w jednym, i w drugim – jest zaufanie. Człowiek, który się nawraca to ten, który odwraca się od swojego egocentryzmu i w decyzjach swojego życia zaczyna liczyć się w pierwszej kolejności z Kimś innym, z Tym, który jest. To On ustanowił porządek wszechświata i równocześnie to On jest nam bliski, mówi do nas i wzywa do konkretnych postaw dobroci i miłosierdzia wobec innych.