3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Znaki czasu pomostem do Boga

29/01/16 Olaf Szczypiński
Umiejętność odkrywania znaków czasu i budowania pomostu jest trudna i wymaga wprawy. Zachętą do tego wysiłku jest dzisiejszy fragment Ewangelii. Właściciel drzewa figowego skupił się na jego wyglądzie zewnętrznym, nie chciał już dłużej patrzeć na łyse drzewo. Ogrodnik, który widział więcej, przez swoje pozorne nieposłuszeństwo pokazuje, że aby nasze wysiłki zmierzające do zmiany w myśleniu i duchowej przemiany miały wartość, potrzebna jest wytrwałość.