3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jestem adresatem Ewangelii

05/01/16 ks. Wojciech Nowicki
Jeśli chcesz dołączyć do drużyny Jezusa, jeśli czujesz się adresatem Dobrej Nowiny, o której opowiada św. Łukasz, jeśli chcesz cieszyć się na wieki, weź do ręki Ewangelie i czytaj ją, jak list napisany właśnie do ciebie. Czytaj i żyj nią. A przekonasz się o całkowitej pewności nauk, jakich ci udzielono.