3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Księga otwarta, tarcza gotowa

05/01/16 ks. Wojciech Silski
Towarzyszy nam dziś obraz człowieka otwierającego księgę lub dokładniej rozwijającego zwój świętego tekstu. To najpierw Jezus w Nazarecie, a potem ewangelista Łukasz. Jezus jako pobożny Żyd miał wielki szacunek dla Pisma Świętego Starego Testamentu, a swoim życiem i działaniem tworzy wypełnienie zapowiedzi proroków. Jezus sam staje się otwartą księgą dostępną dla wszystkich ludów, języków, dla tych, którzy Jemu uwierzą.