3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

05/01/16
Powstał, aby czytać

 
Słowa Bożego nie można opacznie czytać i prywatnie wyjaśniać. Ktoś musi czuwać nad należytą interpretacją Pisma. Problem dotyczący trudnych fragmentów Pisma Świętego, szczególnie darów Ducha Świętego, czyli charyzmatów. Wyjaśnia to św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Wszystkie charyzmaty mają służyć dobru całej społeczności. Jeśli ktoś je otrzymał, szczególnie w przypadku wzniosłego daru, nie może wynosić się ponad innych.
Wydarzenie w nazaretańskiej synagodze poucza, że Jezus jest nie tylko synem cieśli, ale – co jest najważniejsze – naucza i czyni cuda jako prawdziwy Syn Boży pełen mocy Ducha Świętego. W Jego Osobie spełniły się słowa Pisma – i to jest główną treścią nauczania Jezusa w Nazarecie.
W homilii zachęcamy do lektury Pisma Świętego. Obdarzamy wiernych biblijnymi cytatami. Eksponujemy księgę Pisma Świętego. Obdarowujemy młodych Nowym Testamentem (wydanie kieszonkowe). Zachęcamy do zaangażowania się w Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski kościoła w Polsce