3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

05/01/16 Sławomir Zatwardnicki
Czy rzeczywiście Ewangelie zasługują na przekonanie o ich całkowitej pewności? Przecież, biorąc pod uwagę dzisiejsze wymogi historyczności i naukowości, źródła ewangelisty były jednak ograniczone. Zdaje się, że współczesnym trudno uznać właśnie wiarygodność ksiąg natchnionych.