4 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

05/01/16
Dziś spełniły się te słowa Pisma

 
Słowo „powołanie” ma znaczenie etyczne, społeczne i religijne. Również jego etymologia podpowiada, że jest to „wołanie”, ktoś kogoś woła, aby wypełnił jakieś zadanie, misję. Różne są też rodzaje powołania. Wielu ludzi do tego słowa dodaje zaraz pytanie: o jakie powołanie chodzi? czyje powołanie? O niektórych zawodach mówimy, że trzeba mieć powołanie, aby zostać lekarzem, pielęgniarką, nauczycielem. Chyba najczęściej to słowo łączymy z powołaniem siostry zakonnej, brata zakonnego, księdza, zakonnika, mniszki, mnicha. Choć zdarza się, i to coraz częściej, że mówiąc o księdzu, słyszy się, że to jest też zawód, tylko trochę inny.
Jak odczytać swoje powołanie? Wpatrujemy się w powołanie Jeremiasza na proroka. To najwspanialszy dar, jaki otrzymał w życiu. Bóg wybrał go wcześniej, zanim Jeremiasz zaczął istnieć. Powołanym do głoszenia miłości jest także św. Paweł – autor słynnego i hymnu o miłości. Głosił miłość słowem i czynem.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce