5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Chodzić Bożymi drogami

22/01/16 ks. Paweł Wygralak
Spotykamy się w naszym kościele wspólnie jako dorośli, młodzież i dzieci. Dorośli tu obecni są waszymi rodzicami, dziadkami, ja jestem księdzem. W swoim życiu wykonują różne zawody: są nauczycielami, inżynierami, lekarzami. Może są wśród nas także pielęgniarki, strażacy, policjanci. Każdy z nich w jakimś momencie swego rozwoju odkrył kim będzie w życiu. Jak to się stało?