5 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

21/01/16 Teresa Cybulska
Wypłyń na głębię. Duża część dorosłego społeczeństwa zapomniała, że każdy człowiek ma głębię. Głębia jest metodycznie zasypywana gruzem. Gorzej jest jednak z większą pulą dzieci i młodzieży, ponieważ są zdalnie kierowane tak, by jej w sobie nie odkryły. Bezpośrednio też, w większości wypadków bezmyślnie, z powodu bezkrytycyzmu (bo jest modna bylejakość). Mojemu pokoleniu przez kaznodziejów i katechetów, to św. Stanisław Kostka przypominał i uczył o głębi: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony!”. Teraz niewiele spośród dzieci wie, że on istniał i w sposób dramatyczny bronił swojej głębi.