Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Chrzest fundamentem

04/01/16 ks. Szymon Bajon
Cała nasza wiara jest zakotwiczona w tej świadomości Jezusa. On nas zbawia, ponieważ jest Synem Bożym. Czyni nas przybranymi dziećmi Boga, ponieważ stał się naszym bratem. I każdy z nas, na mocy chrztu świętego staje się ukochanym dzieckiem Boga!