Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Dar nowego życia

04/01/16 s. Arletta Ziółkowska
Od chrztu świętego zostaliśmy obdarzeni łaską uświęcającą, staliśmy się dziećmi Bożymi. Przez ten sakrament jesteśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do wspólnoty Kościoła. Tak nas poucza Katechizm. Zwróćcie uwagę – ileż darów otrzymujemy w tym sakramencie. Ale nie wystarczy je otrzymać. Te dary należy rozwijać.