Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Słowo ojcowskiej miłości

04/01/16
Chrzest Jezusa i nasz chrzest to dwie różne rzeczywistości. Mimo to dzisiejsza Ewangelia jak żadna inna doskonale nadaje się do wyjaśnienia sensu sakramentu chrztu, który każdy i każda z nas przyjął. Jest w niej bowiem to niezwykle ważne zdanie: „Tyś jest mój Syn umiłowany”. Ewangelista odnosi je do Jezusa, długo oczekiwanego Mesjasza. W sensie przenośnym jest tu mowa także i o nas, zwłaszcza o wszystkich nowo ochrzczonych. Bóg mówi również do nas: Ty jesteś moim umiłowanym synem, moją umiłowaną córką.