Chrzest Pański

Sugestie programowe

04/01/16
On chrzcić was będzie Duchem Świętym

 
Potrzebna jest odnowa życia chrześcijańskiego. Izajaszowe wołanie: „Przygotujcie drogę na pustyni dla Pana” jest wciąż aktualne! Tą pustynią są ludzkie serca. Przygotowanie serc dla Boga to ciężka praca, szczególnie wtedy, gdy zarasta przyzwyczajeniami, niezrozumiałymi tradycjami. Charyzmatyczny głos proroka jest obrazem misji, którą podejmie Chrystus, głosząc Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
Fragment Listu św. Pawła do Tytusa traktuje o powszechności zbawienia. Apostoł poucza umiłowanego ucznia, że łaska Boga niesie zbawienie wszystkim ludziom. Ta sama łaska zobowiązuje nas, abyśmy podjęli zdecydowane kroki ku świętości: mamy wyrzec się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyć na tym świecie, oczekiwać błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego.
Propozycja pastoralna: W homilii ukazujemy godność dziecka Bożego, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Przypominamy o zobowiązaniach wynikających z sakramentu chrztu. W czasie homilii do dzieci proponuję posłużyć się księgą chrztów, dla przykładu można podać datę swego chrztu.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.