Chrzest Pański

Sugestie słuchacza

04/01/16 Sławomir Zatwardnicki
Przede wszystkim interesuje mnie, dlaczego na Jezusa zstąpił Duch Święty? Przecież już wcześniej, jako Syn Boży, „miał” Ducha Świętego. Czy można otrzymać Ducha – już Go posiadając?