Objawienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Duchowi herosi

29/12/15 dk. Piotr Śliżewski
Chwała Bogu za Jego Słowo. Dzięki zawartym w Nim obrazom, możemy zrozumieć jak Stwórca prowadzi ludzi do zbawienia. We fragmencie Księgi proroka Izajasza słyszymy bardzo ciekawe porównanie wiary do światła. Izajasz posługując się tą prostą ilustracją, pokazuje, że wiara jest czymś niesamowicie potrzebnym. Każdy z nas dobrze się czuje, gdy ma dostęp do światła. Nawet technologia, która spowodowała „zapanowanie nad nocą” nie zmieniła ludzkiego funkcjonowania. Dzień jest do pracy, a noc do odpoczynku.