Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Głosić Chrystusa

29/12/15 ks. Mariusz Karbowski
Jak więc widać, od najdawniejszych lat te kilka zdań z Ewangelii św. Mateusza rozbudzało wyobraźnię ludzi. Ojciec św. Benedykt XVI w trzeciej części książki „Jezus z Nazaretu” napisał: „Wydaje się, że żadne inne biblijne opowiadanie nie poruszało wyobraźni, ale również nie skłaniało do badań i refleksji tak bardzo jak opowiadanie o „magach” ze „Wschodu”. Obchodząc uroczystość Objawienia Pańskiego czcimy objawienie się całemu światu Słowa Bożego, które stało się wspaniałą obietnicą zbawienia dla wszystkich narodów”.