Objawienie Pańskie

Sugestie słuchacza

29/12/15 Olaf Szczypiński
Proponuję, aby w homilii poruszyć temat, niestety nierzadko pomijany, faktu objawienia. Punktem wyjścia mogą być pozornie odbiegające od siebie nazwy dzisiejszej uroczystości – Objawienie Pańskie i Trzech Króli. Dzisiejsze czytania wyraźnie dają do zrozumienia, że treści objawienia nie wyczerpuje wydarzenie inkarnacji Boga. W zawiązku z powyższym chciałbym usłyszeć odpowiedź na następujące pytania: co to jest objawienie? Jakie znaczenie ma dla świata? Dlaczego wokół Małego Dziecka gromadzą się ludzie ze wszystkich krańców ziemi?