Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Oddać się Jezusowi

21/01/16 ks. Jarosław Czyżewski
Spytajmy najpierw, co we mnie wywołuje myśl, by wszystko oddać Bogu? Co wywołuje we mnie myśl, że wszystko co mam należy do Boga – także mój dom, samochód, pieniądze? Może pojawia się niepokój, że to za wiele, tak wszystko oddawać Bogu…