Ofiarowanie Pańskie

Sugestie słuchacza

21/01/16 Danuta Stankiewicz
Jak osoby zakonne, kapłani i misjonarze głośmy Ewangelię życiem chrześcijańskim, słowem i czynem, aby wzbudzić wiarę u innych oraz pomagać w nawróceniu i posłuszeństwie przykazaniom Bożym. W ten sposób będziemy jak Jezus, ratujący ludzkość na Krzyżu i jak osoby konsekrowane Bogu wspierać innych w drodze do szczęśliwości wiecznej.